Saya adalah manusia penuh dosa, semoga artikel ini diberkahi Allah Ta'ala dan mengurangi dosa saya:)